IRMA HAMERI


ARTIST STATEMENT

Please, roll on to read in English, Dutch, Finnish, Swedish, French, Spanish, Italian, German and Japanese!


EN -

I start to work straight on the idea that often comes from a feeling of a landscape or photograph or a dream. I choose a certain pallet of colors and paint the first impression fast, and then keep on painting more slowly, while examining the relationships between colors. Usually I start a painting with acrylic colors continuing with oil colors to finish the long process. At some stage I hang the work that is mid-process on the wall so that I can see it often. Sometimes it may take a longer while for me to be ready to keep working on it. I continue painting as long as nothing in the painting bothers me too much. Or the painting becomes so capturing that small details do not count anymore and the painting gets its right to exist.

Every color and shape is in proportion with each other.

Even a small change will have an impact on the whole work.  When painting, every moment is unique - like in our life - in order to be able to develop and advance one has to dare to take risks all the time. New paintings are often born from previous paintings. I paint several paintings simultaneously. Some works I prefer to leave open with a feeling that there will still be something to add, but I like to stay in the crossroad with it thus keeping all possibilities open and not to rush to take a certain direction. Sometimes I use a smaller painting as a sketch for a larger painting letting it still live its own life without following the original idea too much.
In my paintings water is also an important element, maybe because I grew up following the four seasons of lakes on the waterfront in a city, which is at four-lake junction in the middle of the Finnish Lake district.

The omnipresent flow with endlessly moving creative energy of the universe fascinates me; from my childhood in Finland I have kept strong memories of intense emotions that I experienced while looking at a clear and star covered winter sky, and skiing on the lake observing mesmerizing polar lights floating above the near horizon. They felt almost 'living'.


Swiss landscapes also inspire my work. The weather, the Alps, and the other mountains look different everyday - either they are clearly visible or hiding behind a cloud or mist. Still after all these years in Switzerland, the changing light of the scenery captures me with its intensity, and fuels my inspiration. Visiting large metropolitan centers around the world gives me a stimulating contrast to the quiet nature of rural Switzerland.

NL-Het belangrijkste in een schilderij zijn voormij licht en beweging. Vaak combineer ik figuratieve elementen met abstracte expressie om een meditatief moment te versterken: een lichtflits over hetoppervlak van een meer, het silhouet van een gebouw, de stilte van een oudekerk, flarden muziek in de verte, een gedicht, een droom…


Ik maak foto’s als ik in de natuur aan het wandelen ben, vaak vormen deze foto’s het begin van een schilderij.
Ik gebruik ze als herinneringen aan momenten die ik ervaren heb; het is niet mijn bedoeling ze direct te kopiëren.Soms hang ik ze op de muur, dichtbij, zodat ik er een vluchtige blik op kanwerpen als ik aan het schilderen ben.

Ik begin met een het idee op te zetten, de eerste impressies schilder ik snel. Daarna gaat het rustiger, en weeg ik als childerend de relatie tussen de kleuren telkens af.
Gewoonlijk begin ik een schilderij met acrylverf en stap vervolgens over op olieverf waar ik het lange proces ook meeeindig.
Ik schilder in stilte, bij natuurlijk licht.

Hoewel er in mijn schilderijen elementen kunnen zitten die de natuur representeren, altijd laat ik mijn eigen leven toein het ontdekkingsproces wat schilderen voor mij is.
Nieuwe schilderijen ontstaan vaak uitvoorgaande werken; ik schilder aan meerdere werken tegelijk.

Water is ook een belangrijk element voor mij. Misschien komt dit is omdat ik ben opgegroeid aan de waterkant van een stad, waar ik de vier seizoenen kon volgen over de meren: het vier-meren punt in het midden van het Finse Lake district.

Schilderen is voor mij een vorm van meditatie, als een stil verwonderend moment wanneer de mist optrekt en erlangzaam een eiland aan de horizon verschijnt, waar ik geen weet van had dathet er was.

FI - Maalaus on minulle myös mietiskelyä, ajaton hetki täynnä yllätyksiä -kuin merellä sumun hälvetessä vähitellen esiin tuleva saari, jonka olemassaolosta en edes tiennyt. 

Aloitan työskentelyn suoraan ideasta, joka tulee usein maiseman tai valokuvan tai unen tai todellisen tapahtuman tunnelmasta, valosta ja väristä. Maalaan nopeasti ensivaikutelman, sitten jatkan hitaammin värien suhteita tutkien. Aloitan usein maalaamisen akryyliväreillä, ja jatkan sitten öljyväreillä. Jatkan maalaamista, kunnes olen tullut jonkinlaiseen välivaiheeseen, johon haluan pysähtyä miettimään.

Ripustan keskeneräisen työn paikalle, josta näen sen jatkuvasti. Joskus kestää kauan, ennen kuin työ puhuttelee uudestaan, ja olen valmis jatkamaan sitä. Maalaan useita töitä rinnakkain. Maalatessa jokainen hetki on ainutlaatuinen. Paluuta kerran tehtyyn ei ole, vaan työ muuttuu koko ajan. Jokainen väri ja muoto on olemassa suhteessa toiseen. Muuttamalla yhtä vaikutus näkyy myös toisessa– työn kehittymisen kannalta on jatkuvasti uskallettava ottaa muutoksen tuoma riski. 

Vaikka valokuvaan, piirrän, tai teen välillä akvarelleja luonnossa, teen harvoin luonnoksia maalauksiini Joskus käytän pienempää työtä ideana suurempaan, antaen työn silti elää omaa elämäänsä, takertumatta liian paljon alkuperäisen mallin antamaan ideaan. Jotkut työt haluan jättää keskeneräisen näköisiksi, hiomattomiksi välähdyksiksi, kuin ajatuksiksi jotka eivät ole vielä saaneet täyttä muotoa, mahdollisuus jossa on useampi suunta toteutua - tai kuin tienristeys, jossa haluaa viipyä. Uudet maalaukset syntyvät usein vanhojen maalausten jatkoksi.

Maalauksissani vesi on minulle tärkeä elementti. Ehkä siksi , että vietin lapsuuteni Suomessa järvialueella, järvien vuodenaikojen rytmiä seuraten kaupungissa, joka on neljän järven ympäröimä. Myös sveitsiläisen vuoristosään myötä alppimaiseman jatkuvasti muuttuva valo inspiroi maalaustani . Hiljaisen luonnon vastakohdaksi matkustan usein suurkaupunkeihin.

SV - Målandet är för mig som meditation, ett tidlöst tillståndfylld med överraskningar. En ö på havet som sakta kommer fram från dimman, vars existens jag inte visste om, är att jämföra med en målning som växer fram. Jag börjar måla direkt från en idé, som ofta har sitt upphov i ett landskap,ett kort eller en stämning, ett ljus eller en färg i en dröm eller i en händelse i det verkliga livet. Jag försöker snabbt fånga det första intrycket,sedan målar jag vidare i långsam tempo, och studerar förhållandet mellan färgerna. Ofta börjar jag med akrylfärger, men fortsätter med oljefärger. 

Även om jag tar kort, tecknar eller målar akvarell,skissar jag sällan mina målningar. Nya målningar föds ofta som en fortsättningtill någon av mina äldre målningar.Varje ögonblick är unik när man målar. Ändrar man något i målningen, är detomöjligt att komma tillbaka till det som var innan, utan arbetet förändras helatiden. 

Färgen och formen står i ett förhållande till varandra. Varje förändring i den ena eller den andra förändrar helheten - för att komma vidare med målningen måste man ta en risk, som följer med varje förändring. Det halvfärdiga arbetet hänger jag på ett ställe, där jag kan betrakta det kontinuerligt. Ibland tar det lång tid innan det tilltalar mig igen, och jag känner mig beredd att fortsätta måla.  

Jag fortsätter att arbeta med en målning tills ingenting i den stör mig längre! Den kan även ha blivit så fängslande i det stora hela, att de små detaljerna inte har längre någon betydelse, och målningen har på något sätt fått sin rätt att existera som den är. Jag arbetar med flera tyg samtidigt. 

Ibland vill jag göra om en målning i liten format till större, men jag låter alltid den nya målningen leva sitt eget liv, utan att vara för bunden till den ursprungliga idén. Vissa målningar vill jag ska se halvfärdiga ut - som oslipade ögonblicksbilder, tankar som intehar blivit fulländade, möjligheter att utvecklas åt flera håll. Någon målning kan få likna en korsning, där man vill stanna en stund. 

Vatten är en viktig element i mina målningar. Det kanske beror på att jag växte upp i Sjöområdet i Finland, i en stad mellan fyra sjöar. Senare har min konst blivit inspirerad av att ha bott länge i Schweiz, där vädret hela tiden växlar och påverkar ljuset och ändrar utseendet på alperna och bergen - de blir antingen synliga eller gömmer sig i horisonten. Otaliga resor till världens metropoler ger mig en stimulerande kontrast till den stilla naturen.  

FR - “La peinture est pour moi l'expression intuitive de la beauté de la vie qui touche mon âme dans différentes cultures."

Je commence à travailler directement à partir d’une idée qui vient souvent d'un sentiment pris d'un paysage ou d’une photographie ou d’un rêve. Je peins la première impression rapidement, et puis je continue à peindre plus lentement, tout en examinant les rapports entre les couleurs. Habituellement, je commence une peinture avec des couleurs acryliques pour obtenir les premières impressions et en suite je continue avec des couleurs à l'huile pour finir le long processus. À un certain moment, j'accroche au mur le travail qui est à mi-chemin afin de le voir souvent. Parfois cela peut prendre beaucoup de  temps avant que je sois à nouveau prête à retravailler dessus. Je continue à peindre tant que rien dans la peinture ne me tracasse  trop. Ou bien, la peinture devient ainsi tellement captivante  que les petits détails ne comptent plus et la peinture obtient son droit d'exister.


Chaque couleur et forme est en proportion avec les autres. Chaque changement aura un impact sur l'ensemble du travail. En peignant, chaque moment est unique. Afin de pouvoir se développer et avancer, il faut oser prendre des risques à tout moment. Des nouvelles peintures sont souvent nées  des peintures précédentes. Je peins plusieurs peintures simultanément. Je préfère laisser ouverts certains travaux avec le sentiment qu'il y aura toujours quelque chose à ajouter, mais j'aime l’idée de séjourner dans un carrefour et de ce fait, laisser toutes les possibilités ouvertes et ne pas me précipiter pour prendre une certaine direction. Parfois j'emploie une plus petite peinture comme croquis pour une plus grande peinture, la laissant toujours vivre sa propre vie sans trop suivre l'idée originale. 

Dans mes peintures, l'eau est également un élément important, peut-être parce que j'ai grandi en suivant l’effet des saisons sur les lacs dans une ville qui est à la jonction de quatre lacs au milieu de la zone finlandaise des lacs. 

Les paysages suisses inspirent également mon travail. Le temps, les Alpes et les autres montagnes semblent différentes chaque jour: soit ils sont clairement visibles soit ils se cachent derrière un nuage ou la brume. Même après toutes ces années en Suisse, la lumière changeante du paysage me saisit toujours autant par son intensité et alimente mon inspiration. Visiter les grands centres métropolitains du monde entier m’offre un contraste stimulant par rapport à la nature paisible de la Suisse rurale. 

Pour moi la peinture est également une forme de méditation, comme un moment étonnant de tranquillité quand la brume s’éloigne, faisant émerger progressivement une île à l’horizon dont j’ignorais même l’existence.

ES - Para mí, la pintura es también una forma de meditación, como un momento de tranquilidad sorprendente cuando la niebla se vay poco a poco emerge al horizonte una isla que yo ni siquiera sabía que estabaallí.

Empiezo a trabajar directamente sobre la idea que amenudo proviene de una sensación de un paisaje o una fotografía o un sueño. Pinto rápidamente la primera impresión y luego pinto más lentamente mi entras voy examinando las relaciones entre los colores. Por lo general, empiezo una pintura con colores acrílicos para plasmar las primeras impresiones y luego continúo con colores al óleo acabando un largo proceso. En algún momento, cuelgo a la pared el cuadro que se encuentra a mitad de proceso para pode rexaminarlo a menudo. A veces puede pasar un largo tiempo hasta que siga trabajando en él. Sigo pintando mi entras no haya nada en la pintura que me estorbe demasiado. O la pintura llega a ser tan cautivadoraque los pequeños detalles no cuentan más y la pintura adquiere su derecho a existir.

Cada color y forma están en proporción entre ellos. Cada cambio tendrá un impacto sobre toda la obra. Al pintar, cada momento es único. Con el fin de poder desarrollar y avanzar hay que a treverse a tomarriesgos todo el tiempo. Nuevas pinturas suelen nacer de pinturas anteriores. Pinto varios cuadros al mismo tiempo. Algunas obras prefiero de jarlas abiertascon la sensación de que siempre habrá algo que añadir, pero me gusta estar en una encrucijada manteniendo abiertas todas las posibilidades y no apresurarmeen tomar una dirección determinada. A veces uso un cuadro más pequeño como unboceto para un cuadro más grande dejando que viva su propia vida sin seguirdemasiado la idea original.

En mis pinturas, el agua es también un elemento importante, tal vez porque crecí al borde del agua, observando el transcurso delas cuatro estaciones sobre los lagos en una ciudad que se halla a laconfluencia de cuatro lagos, en el centro de Finlandia. 

Los paisajes suizos también inspiran mi trabajo. El tiempo, los Alpes y las otras montañas se vendiferentes cada día, ya sea que sean claramente visibles o se escondan detrásde una nube o la niebla. Aún después de todos estos años en Suiza, la luzcambiante del paisaje me cautiva con su intensidad y nutre mi inspiración. Visitar los grandes centros metropolitanos del mundo entero me ofrece uncontraste estimulante en comparación con el carácter tranquilo de la Suiza rural. 

IT - Inizio a lavorare direttamente a partire di un’ idea provocata da una sensazione trasmessa da un paesaggio, da una fotografia o da un sogno. Dipingola prima impressione rapidamente, e poi continuo a dipingere piú lentamente ,mentre esamino la relazione tra i colori. Di solito, comincio un dipinto con colori acrilici per ottenere le prime impressioni e poi continuo con colori ad olio per completare il lungo processo. Ad un certo punto, appendo alla pareteil lavoro che è ancora a metà strada per poterlo osservare spesso. A voltequesto processo dura molto prima che sia pronta a riprendere il lavoro. Continuo a dipingere sempre e quando non ci sia niente nella pittura che mipreoccupi molto.   Oppure, la pittura diventa così avvincente che i piccoli dettagli non contano piú e la pittura acquista il suo diritto di esistere.

Ogni colore e forma sono in relazione tra di loro. Ogni cambiamento avrà un impatto sul’insieme del lavoro. Mentre dipingo, ogni momento è unico. Perpoter crescere e progredire, si deve avere il coraggio di correre rischi inqualsiasi momento. Nuovi dipinti sono spesso nati da dipinti precedenti.Dipingo diversi quadri contemporaneamente. Lascio in sospeso alcuni dei mieilavori con la sensazione che ci sia sempre qualcosa da aggiungere, mi piacel'idea di rimanere a un bivio e quindi lasciare tutte le possibilitá aperte enon precipitarmi in una determinara direzione. A volte uso un dipinto più piccolo, come schizzo per un dipinto più grande, lasciandogli vivere la propriavita senza seguire molto l'idea originale.

Nei miei quadri, l'acqua è un elemento importante, forse perché sono cresciuta osservando il corso delle quattro stagioni sui laghi, in una cittàche si trova alla confluenza di quattro laghi in mezzo al l’area dei laghi finlandesi. Per me la pittura è una forma di meditazione, come un momento meraviglioso di calma quando la nebbia si disperde, facendo emergere progressivamente un’isola all'orizzonte che non sapevo nemmeno che esistesse.

I Paesaggi svizzeri ispirano anche il mio lavoro. Il tempo, le Alpi e le altre montagne hanno un aspetto diverso ogni giorno: o sonochiaramente visibili o sono nascosti dietro una nuvola o la nebbia. Anche dopo tutti questi anni in Svizzera, la luce cangiante del panorama mi incanta con lasua intensità e nutre la mia ispirazione. Visitare i grandi centrimetropolitani di tutto il mondo mi dà un contrasto stimolante rispetto alla natura tranquilla della Svizzera rurale. 

DE -

Ich fange an, direkt  die Idee, die oft aus einem Gefühl von einer Landschaft oder einem Foto oder einem Traum kommt. Ich wähle eine bestimmte Palette von Farben und malt den ersten Eindruck schnell, und dann weiter malen langsamer, während die Prüfung der Beziehungen zwischen den Farben. Normalerweise beginne ich ein Gemälde mit Acrylfarben, die mit Ölfarben fortfahren, um den langen Prozess zu beenden. Irgendwann hänge ich die Arbeit, die mittlerer Prozess an der Wand ,wo ich es oft sehen kann. Manchmal kann es länger dauern daran zu arbeiten - solange das nichts in der Malerei mich stört. Oder das Gemälde wird so gefangen, dass kleine Details nicht mehr zählen und das Gemälde bekommt sein Recht zu existieren.Jede Farbe und Form ist im Verhältnis zueinander.Auch eine kleine Veränderung wird sich auf die gesamte Arbeit auswirken. Beim Malen ist jeder Moment einzigartig. Um sich entwickeln und vorankommen zu können, muss man sich wagen, die ganze Zeit zu riskieren.

Neue Gemälde werden oft aus früheren Gemälden geboren. Ich male gleichzeitig mehrere Gemälde. Manche Arbeiten ziehe ich lieber mit einem Gefühl auf, dass es noch etwas hinzufügen wird, aber ich gehe gern in der Kreuzung damit, so dass alle Möglichkeiten offen bleiben und nicht eilen, um eine bestimmte Richtung zu nehmen. Manchmal verwende ich eine kleinere Malerei als Skizze für ein grosser Format ohne der ursprünglichen Idee zu viel zu folgen.In meinen Bildern ist auch Wasser ein wichtiges Element, vielleicht, weil ich in einer Stadt mitten im finnischen Seen aufgewachsen bin.

Für mich ist die Malerei auch eine Form der Meditation, wie ein ruhiger, überraschender Moment, wenn der Nebel verlässt, allmählich eine Insel im Horizont auftaucht, die ich nicht einmal wusste, war da.Schweizer Landschaften inspirieren auch meine Arbeit. Das Wetter, die Alpen und die anderen Berge sehen jeden Tag anders aus - entweder sind sie deutlich sichtbar oder verstecken sich hinter einer Wolke oder einem Nebel. Noch nach all diesen Jahren in der Schweiz fängt mich das wechselnde Licht der Landschaft mit seiner Intensität ein und treibt meine Inspiration. Ich reise auch gern an die Metropolen als Kontrast zu der ruhigen Natur.

JA - 私は風景、写真や夢から得られる感覚的アイディアを作業にまっすぐ繋げている。まず第一印象を俊敏に描いた後、色合いを考慮しながら、もっとゆっくり絵を創造していきます。通常、第一印象を描くにあたってはアクリル絵具を使い、後の長い作業を完了するに当たっては油絵具を使用します。ペインティング作業の途中で、しばしば結果を見ることができるように絵を壁にかけておきます。時には作業をお再開するまで長い時間が必要となる場合もあります。気に入らない部分などが特になければ、絵を描き続けます。また、魅惑的な出来映えであれば、子細な部分は重要でないので、作品は完了となります。

あらゆる色と形は互いに比例します。一つ一つ変更は、作品全体に影響を与えます。絵を描いている間のすべての瞬間はユニークです。開発しながら前進するためには、常にリスクをとることを恐れていては、作品を開発し、前進することは出来ません。新しい絵は、多くの場合、以前の絵画から生まれています。私は、同時に複数の絵を描きます。作品によっては、まだ追加したい要素がある気がするため、未完了のまま熟成させることもあります。

あせってある特定の方向に作品を持っていきたくないからです。また、小さなスケッチにアイディアをまとめてから、大きな絵画に発展させることもあります。私はフィンランドの湖水地方の中央で四つの湖が交わる町で育ったためか、私の絵では「水」が通常重要な役割を果たしています。四季に渡り湖と共に育ちました。絵を描くということは、私にとっては瞑想の一種でもあります。例えて言えば、霧が晴れる時、地平線に存在すら知らなかった島が徐々に現れる瞬間に得られる静かで小さな驚きのようです。 

Using Format